วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,092 แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันควบคุมโรคคอตีบ

ร่างแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันควบคุมโรคคอตีบ โดยคณะทำงานด้านการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ (จากแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ กรมการแพทย์)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-สาเหตุ
-การติดต่อ
-ระยะฟักตัว
-พยาธิสภาพ
-อาการและอาการแสดง
-ภาวะแทรกซ้อน
-ประชากรกลุ่มเสี่ยง
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
-การวินิจฉัย
-นิยามของโรค
-การวินิจฉัยแยกโรค
-การรักษา
-การดูแลผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย
-การป้องกัน
-แผนภาพการวินิจฉัย


ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/CPG_Diphtheria_2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น