วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,099 Accidental hypothermia

Review article
Current concept
N Engl J Med.   November, 15 2012

Accidental hypothermia (เช่น การรลดลงของอุณหภูมิส่วนกลางของร่างกาย ต่ำกว่า 35 องศาเซียลเซียส หรือ 95 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นสภาวะที่มีความสัมพันธิ์กับความพิการหรือเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ โดยในแต่ละปีมีจำนวนประมาณ 1,500 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะพบการมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำจากในใบรับรองการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามอุบัติการของภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิและความสัมพันธิ์กับความพิการหรือเสียชีวิตยังไม่ทราบ ในศูนย์ซึ่งดูแลผู้ป่วยตติยภูมิแห่งหนึ่ง มีการนำ 14 วิธีการ เพื่อทำให้ร่างกายกลับมามีความอบอุ่นคืน เพื่อรักษาผู้ป่วย 48 คนที่เกิดภาวะดังกล่าว ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของรูปแบบในการรักษาและแนวโน้มของภาวะแทรกซ้อน ซึ่งการรักษาที่มีรูปแบบแน่นอนจะมีเฉพาะในศูนย์เฉพาะด้าน และการก่อให้เกิดรูปแบบการรักษาที่ชัดเจนมีความจำเป็นในการเลือกระหว่างการขนย้ายผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาที่ศูนย์เฉพาะด้านหรือการดูแลรักษาในท้องถิ่น ซึ่งคำแนะนำที่มีอยู่ไม่ได้รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการทำให้ร่างกายกลับมามีความอุ่นขึ้นรวมทั่งการช่วยตัดสินใจในการขนย้ายผู้ป่วย

อ่านต่อโคยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1114208u

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น