วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,108 แนวทางการวินิจฉัย การปฐมพยาบาล และการดูแลรักษา ภาวะเป็นพิษจากพาราควอท

Paraquat poisoning, a practical guide to diagnosis, first aid and hospital treatment Ref: http://www.slideshare.net/AimmyKhumpuangdee/paraqaut

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น