วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,084 การใช้ยาปฏิชีวนะในการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

Antibiotic use in acute upper respiratory tract infections
American Family Physician
November 1 2012 Vol. 86 No. 9

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนมีจำนวนมากเป็นล้านๆ ครั้งของการมาพบแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวในแต่ละปีในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีเหตุผลในบางกรณี แต่ยาปฏิชีวนะก็ยังมีการใช้มากเกินไป  บทความนี้แสดงแนวทางและข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมสำหรับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อย
การให้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่ต้นอาจจะมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่เป็น หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน คอหอยอักเสบจากเชื้อ beta-hemolytic streptococcal, ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ หรือโรคหลอดลมอักเสบที่เกิดจากไอกรน (pertussis) กรณีของการมีเยื่อบุจมูกและโพรงอากาศรอบๆ จมูกอักเสบ (rhinosinusitis) อย่างต่อเนื่องยาวนานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะถ้าอาการยังคงอยู่เกินกำหนดระยะเวลาจากการสังเกตอาการ ไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดหรือโรคกล่องเสียงอักเสบ การใช้ยาปฏิชีวนะด้วยความสุขุมรอบคอบตามหลักฐานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของยาและการดื้อยา

Ref: http://www.aafp.org/afp/2012/1101/p817.htmlhttp://www.aafp.org/afp/2012/1101/p817.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น