วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,112 ว่าด้วยเรื่อง nephroprotection

Nephroprotection, fact or fiction?
Presse Med. 2011 Nov;40(11):1037-42. Epub 2011 Oct 5

การศึกษาทางคลินิก15 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการให้การดูแลรักษาทางเภสัชวิทยาต่อการดำเนินของโรคไตเรื้อรัง ซึ่งยืนยันแนวคิดของการปกป้องไต (concept of nephroprotection) การรักษาด้วยยาซึ่งปิดกั้นระบบ renin angiotensin (renin angiotensin system, RAS) ยังเป็นคงจุดสำคัญของการรักษาเพื่อการปกป้องไต ซึ่งขณะนี้ประโยชน์และข้อจำกัดได้รับการระบุดีขึ้น
ยาที่ปิดกั้น RAS (RAS blockers) ทั้งหมดยังมีประสิทธิภาพอีกมากนอกเหนือจากเรื่องโปรตีนในปัสสาวะและการปกป้องไตที่ได้รับจะเป็นสัดส่วนกับโปรตีนในปัสสาวะที่ลดลง
การใช้ ACEI ร่วมกับ ARA ยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนและการใช้ควรได้รับการพิจารณาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเมื่อการรักษาด้วยยาชนิดเดียวมีความเหมาะสมดีแล้วแต่ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
เป้าหมายของความดันโลหิตยังเป็นที่โต้แย้งในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโรคไตร่วมด้วย
ซึ่งเป้าหมายควรจะเป็นแต่ละบุคคลตามความเสี่ยงหลัก ของไตหรือหัวใจ-หลอดเลือด โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการแสดงให้เห็นถึงผลในการปกป้องไต, รวมทั้งการแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic acidosis) โดยการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21981881

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น