วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,096 คู่มือแนวทางการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยโรคแมลง

คู่มือแนวทางการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยโรคแมลง สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ
โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานและความรู้เกี่ยวกับ
-การควบคุมโรคไข้เลือดออก
-การควบคุมโรคมาลาเรีย
-การควบคุมโรคเท้าช้าง
-การควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
-การควบคุมลิซมาเนีย

ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.thaivbd.org/uploads/upload/Documents/D28.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น