วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,085 การตรวจ Rapid Influenza Diagnostic Tests ให้ผลลบ อาจจะยังไม่สามารถตัดการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ออกไปได้

ผมเคยพบกรณีที่มีลักษณะทางคลินิกซึ่่งเหมือนไข้หวัดใหญ่แต่ส่งตรวจ rapid influenza diagnostic tests ให้ผลลบ และพอดีอ่านพบการศึกษาที่เพิ่งออกมานี้ จึงได้แนวทางในการตัดสินใจเพื่อการรักษาครับ

Rapid influenza diagnostic tests: negative results might not exclude infection
การตรวจวินิจฉัยเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธีที่รวดเร็ว (rapid diagnostic tests for influenza ให้ผลการตรวจที่แตกต่างกันและอาจจะไม่สามารถตรวจพบไวรัสได้ในความเข้มข้นที่ต่ำ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ใน Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) ของ CDC
ผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลงานจาก 11 การตรวจ rapid diagnostic tests for influenza ซึ่งได้รับอนุมัติการจาก FDA สำหรับการตรวจหาไวรัสเชื้อไข้หวัดใหญ่ 23 ชนิด ในแต่ละความเข้มข้นที่แบ่ง 5 ระดับความเข้มข้น การตรวจส่วนใหญ่สามารถตรวจพบไวรัสได้ที่มีความเข้มข้นสูงสุด แต่ที่ความเข้มข้นต่ำการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามชนิดการตรวจและชนิดของไวรัส
ซึ่งการตรวจด้วย rapid influenza diagnostic test (RIDT) ให้ผลลบไม่สามารถตัดภาวะการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ออกไปได้ ในผู้ป่วยซึ่งมีอาการและอาการแสดงของไข้หวัดใหญ่ (ซึ่งเขียนไว้โดยบรรณาธิการของ MMWR) โดยได้แนะนำให้แพทย์ไม่ควรใช้ผลตรวจที่เป็นลบนี้ในการระงับการรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยซึ่งสงสัยไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ยังแนะนำให้เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ ซึ่งเป็นช่วงที่มีเข้มข้นของเชื้อไวรัสสูงสุด

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6143a3.htm?s_cid=mm6143a3_w ซึ่งสรุปโดย Journal watch (physician's pirst patch for povember 2, 2012)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น