วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,119 แนวทางการคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดยสำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอ้วน
โรคมะเร็ง
แนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ


ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/05.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น