วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,091 Hand eczema

Clinical practice
N Engl J Med     November 8, 2010

Hand eczema อาจเรียกว่าการอักเสบผิวหนังของมือ (hand dermatitis) โดยผู้ป่วยบางคนอาจจะมี foot ezcema ร่วมด้วย ลักษณะอาการแสดงทั่วไป อาจมีลักษณะแดง มีการแทรกซึม (infiltration) ของผิวหนัง มีขุย บวม มีตุ่มน้ำ ผิวหนังหนาตัวขึ้น (hyperkeratosis) มีรอยแตก มีรอยถลอก ซึ่งเกิดได้บ่อย โดยมีอัตราความชุก 4% ในผู้ใหญ่ทั่วไป และอัตราความชุกใน 1 ปีจะมีมากขึ้นถึง 10% โดยขึ้นอยู่กับทั้งนิยามและการที่ไม่รุนแรง อุบัติการมีความสัมพันธ์กับการทำงาน (ซึ่งมักจะรุนแรงมากกว่าในประชากรทั่วไป) ซึ่งมีการรายงานในผู้ที่ทำงาน อยู่ระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 ต่อ 1,000 ประชากร/ปี และมีอุบัติการมากกว่าในบางอาชีพ เช่น อาชีพช่างทำผม
Key clinical points
-การให้การดูแลรักษาโดยรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นในผู้ป่วยผิวหนังอักเสบที่มือเพราะมันมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลักษณะที่เรื้อรัง
-ในกรณีส่วนใหญ่ของผิวหนังอักเสบที่มือสะท้อนให้เห็นถึงการมีร่วมกันของการมีผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการระคายเคือง (irritant contact dermatitis) และปัจจัยภายนอก (เช่น atopy) แต่การแพ้จากการสัมผัส (contact allergy) ควรจะได้รับการตัดออก
-หลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองจาก (และสารก่อภูมิแพ้ ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง) การทาบ่อยๆ ด้วย ขี้ผึ้งที่อุดมไปด้วยไขมัน (ipid-rich emollients, ointments), และการใช้กลูโคคอร์ติคอยด์ทาเฉพาะที่ถือเป็นการรักษาแรกในแนวทาง ถึงแม้ว่าข้อมูลจากการทดลองแบบสุ่มเกี่ยวกับประโยชน์และทางเลือกด้วยการรักษาอื่น ๆ มีจำกัด
-สำหรับผู้ป่วยที่ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นเหล่านี้ ทางเลือกอื่นๆ รวมถึงการส่องไฟ (phototherapy) หรือ retinoids ชนิดรับปะทาน (ซึ่งอันดับหลังนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วย hyperkeratotic eczema)
-ยากดภูมิคุ้มกันชนิดรับปะทาน (มักจะเป็น cyclosporine) เป็นมาตรการสุดท้าย กลูโคคอร์ติคอยด์ชนิดรับปะทานควรใช้เฉพาะในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้บรรลุการควบคุมโรคที่รวดเร็ว
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The clinical problem
-Strategies and evidence
   Diagnosis
   Treatment
-Area of uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and recommendations
-Source information
-Key clinical points

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1104084

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น