วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

937. Evolution of EKG in STEMI

EKG ของชาย 78 ปี  ถ้าไม่บอกประวัติ เมื่อเห็น EKG นี้แล้วคิดถึงอะไรครับ?

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

เมื่อเปรียบเทียบกับภาพด้านล่าง จะพบว่าเข้าได้กับ Evolution of EKG ของ STEMI ใน anterior wall โดยพบเป็น Q wave แล้ว และ ST ที่ยกสูงขึ้นได้ลดลงแต่มีบางส่วนที่ยังพอ มี ST ยกให้เห็นอยู่คือ V3-V4 และใน V3 ก็ยังเห็นมี inveted T wave ได้ ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดมาเป็นชั่วโมงถึงเป็นวัน โดยจากประวัติพบว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกมาประมาณ 4 ชม. และผล Troponin ให้ผลบวกในระดับที่สูง


1 ความคิดเห็น: