วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

922. Name That Murmur — Eponyms for the Astute Auscultician

Name That Murmur — Eponyms for the Astute Auscultician
Occasional Notes
N Engl J Med    November 25, 2010

หลังจาก René Laennec ได้ประดิษฐ์หูฟังทางการแพทย์ (stethoscope)ใน 1819, ศาสตร์ในการฟังเพื่อการตรวจคนไข้ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มของผู้ที่บรรยายความเกี่ยวข้องของ murmur ในช่วงระยะเวลาแรกๆ ที่ผ่านมา ซึ่งเราอาจรับทราบและเคยได้ยินชื่อ murmur เหล่านี้กันอยู่ในปัจจุบัน ความมุ่งมั่นเพื่อค้นหาและเพื่อการกำหนดสิ่งที่ได้รู้ก็เกิดขึ้น
แพทย์ซึ่งเป็นผู้ค้นพบครั้งแรกได้เผยแพร่ผลการสังเกตใหม่ของเขา การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อผู้ค้นพบจึงถูกนำมาใช้เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รุ่นหลังได้ใช้

โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
Austin Flint Murmur
Barlow's Syndrome
Cabot–Locke Murmur
Carey Coombs Murmur
Dock's Murmur
Gibson's Murmur
Graham Steell Murmur
Key–Hodgkin Murmur
Roger's Murmur
Still's Murmur

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMon1006947

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น