วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

926. Sites of diuretic action in the nephron

Sites of diuretic action in the nephron

-ยาขับปัสสาวะไทอะไซด์ เช่น ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์,เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ ยับยั้งการดูดกลับของ Na+/Cl- จากส่วนต้นของดิสทัล คอนโวลูต ทิวบูล
-ยาขับปัสสาวะประเภทเก็บรักษาโพแทสเซียม เช่น สไปโนโรแลคโตน,อะมิโลไรด์,ไตรแอมเตอรีน ยับยั้งการแลกเปลี่ยน Na+-K+ ในคอลเล็กติ้งดักท์: สไปโนโรแลคโตนยับยั้งการทำงานของ แอลโดสเตอร์โรน; อะมิโลไรด์ยับยั้งการทำงานของ epithelial sodium channel
-ยาขับปัสสาวะประเภทลูพ เช่น ฟูโรซาไมด์ บูมีทาไนด์ อีทาไครนิก แอซิด ยับยั้ง การขนส่งร่วมของNa-K-Cl ที่เฮนเลลูพช่วงขาขึ้น
-คาร์บอนิก แอนไฮเดรส อินฮิบิเตอร์ เช่น อะเซตาโซลาไมด์,ดอร์โซลาไมด์ ยับยั้ง H+ ส่งเสริมการหลั่ง Na+ และการขับ K+

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Ref:http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra0907219
 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น