วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

948. Hydatidiform mole

หญิง 25 ปี ขาสองข้างบวมมาประมาณ 3 สัปดาห์ ตรวจพบ Pelvic mass ~ 18 wks. size with mild tender, UPT: negative, U/S พบดังนี้(at uterus] LMP 6 สัปดาห์ก่อน แต่ 1 เดือนที่ผ่านมามีเลือดออกกระปริบกระปรอยเรื่อยๆ  Dx?, Mx?


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ
ผลอัลตร้าซาวด์พบมี Heterogeneous intrauterine mass with a characteristic vesicular pattern ทำให้คิดถึง Hydatidiform mole ส่วนสาเหตุที่เกิด Urine preg test เป็นลบอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ระดับของ  β-hCG  ที่สูงมากเกินกว่าที่การตรวจสอบนั้นจะทำได้ (ซึ่งจะใช้วิธี immunoassays โดยการที่ antibodies directed against β-hCG for immunologic identification) สามารถแก้ไขภาวะนี้โดยการเจือจางปัสสาวะให้ได้ระดับที่เหมาะสม ส่วนเรื่อง Hydatidiform mole เองก็ยังมีรายละเอียดอีกมากคงต้องอ่านเพิ่มเติมครับ และเรื่องการที่มีขาบวมน่าจะเกี่ยวเนื่องกับ pregnancy condition

5 ความคิดเห็น:

 1. suspected Hydatidiform mole
  Ddx invasive mold, Choriocarcinoma

  Snow storm pattern ?? แต่ทำไม UPT -ve
  Plan repeat UPT+betaHCG level

  other Ddx ; imperforate hymen ??

  ตอบลบ
 2. Ddx Post Criminal Abortion with Retained Placenta ???
  that 's why UPT -ve ???

  ตอบลบ
 3. ชาร์ป26/2/54 00:21

  ไม่ทราบว่าขาบวมนั้นเกี่ยวข้องกะภาวะ hyperthyroidism ป่าวคับ เนื่องจากตัว molar มันผลิต b HCG ซึ่งออกฤทิ์คล้ายกับ TSH ??

  ตอบลบ
 4. ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นจากน้องชาร์ป พี่จึงสืบค้นต่อพบดังนี้ครับ:ถ้ามีการหลั่ง hCG มากจะมีลักษณะอาการคล้าย Hyperthyroidism ได้ แต่ในผู้ป่วยจากการตรวจไม่พบลักษณะอื่นๆ ของภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (และไทรอยด์เป็นพิษเองการมีขาบวมจะพบได้น้อยครับ)

  ตอบลบ
 5. Reference ครับhttp://my.lecom.edu/library/internetresources/journal%20articles/Management%20of%20Thyrotoxicosis.pdf

  ตอบลบ