วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

940. Nephrotic syndrome in adults: Diagnosis and management

Nephrotic syndrome in adults: Diagnosis and management
American family physician
November 15, 2009

Nephrotic syndrome อาจจะมีสาเหตุมาจาก primary (หรือไม่ทราบสาเหตุ) อาจเกิดจากโรคไตหรือโดยมีสาเหตุจากอื่นๆ อีกหลากหลาย  ผู้ป่วยจะมาด้วยบวม มีโปรตีนออกมาจากปัสสาวะ อัลบูมินในเลือดต่ำและมักมีไขมันในเลือดสูง ในผู้ใหญ่พบว่าเบาหวานเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ส่วน focal segmental glomerulosclerosis และ membranous nephropathy เป็น primary causes ที่พบได้บ่อยที่สุด
Venous thromboembolism  อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ภาวะไตวายเรื้อรังและการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นได้แต่น้อยกว่า ที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา การตรวจทางด้าน Imaging มักไม่มีความจำเป็น และการตรวจเลือดควรเลือกที่จำเพาะต่อการวินิจมากกว่าที่จะตรวจแบบกว้างๆ หรือไม่สอดคล้องกับแนวทางการตรวจวินิจฉัย การตัดชิ้นเนื้อไตเพื่อตรวจจะทำในบางกรณีเพื่อยืนยันการมีโรคบางอย่างอยู่เดิมหรือแยกแยะ idiopathic disease  ซึ่งมักตอบสนองได้ดีต่อยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ การรักษาส่วนใหญ่ได้แก่การลดการบริโภคน้ำและเกลือ การให้ยาขับปัสสาวะโดยการรับประทานหรือทางหลอดเลือดดำ การให้ angiotensin-converting enzyme inhibitors
ในผู้ใหญ่บางคนได้ประโยชน์จากการให้คอร์ติโคสเตอรอยด์ ถึงแม้ข้อมูลการวิจัยจะยังจำกัดอยู่ ส่วนการให้อัลบูมินทางเส้นเลือด การใช้ยาปฎิชีวนะเพื่อการป้องกัน และการให้ยา anticoagulation เพื่อการป้องกันจะยังไม่ได้เป็นคำแนะในขณะนี้
บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
Causes
Pathophysiology
Clinical Features
Diagnostic Evaluation
Management

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.aafp.org/afp/2009/1115/p1129.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น