วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

946. ชาย 32 ปี ไข้ ไอ เหนื่อย น้ำหนักลด 1 เดือน

ชาย 32 ปี ไข้ ไอ เหนื่อย น้ำหนักลด  1 เดือน  ทำ thoracentesis ได้น้ำสีเหลืองใส 300 ml. CXR และ ผลย้อม AFB จากน้ำเจาะปอด เป็นดังนี้ เรื่องการวินิจฉัยคงไม่ยาก แต่ถามว่าโอกาสจะพบอย่างนี้มีมากน้อยเพียงใด? จากการย้อมน้ำเจาะปอดด้วย AFB stain พบว่า positive ใน ระดับ rare
ซึ่งในหนังสือ Harrison's Principles of Internal Medicine การย้อม AFB stain จะพบเพียง 10–25% แต่การเพาะเชื้อจะขึ้น 25–75% ส่วนบทความใน chest journal บอกว่าการย้อม AFB พบได้น้อยกว่า 10% แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยจะสามารถพบได้มากกว่า 20% ใน ส่วนShiraz E-Medical Journal บอกว่าพบได้แค่ 0 - 1% (แต่จากประสบการณ์ของผมเองการย้อม AFB stain แทบจะไม่เคยพบเลยครับ หรืออาจจะต้องนำมาปั่นก่อน?)

Referrence: Harrison's Principles of Internal Medicine 16 th Edition

2 ความคิดเห็น:

 1. with most series showing positive cultures in less than 30 percent
  เจอแต่ผล C/s ไม่เจอผล Pleural fluids for AFB
  แต่น่าจะน้อยกว่า 10 %

  ตอบลบ
 2. AFB are seen on direct smear in only 10–25% of cases, but cultures may be positive for M. tuberculosis in 25–75% of cases

  From Harrison's 17 th ed....

  ตอบลบ