วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

934. Deep venous thrombosis

ชาย 65 ปี ขาซ้ายบวม ปวดมา 1 วัน ไม่มีไข้ ไม่มีแผล ผลตรวจดังที่เห็น   Dx?

Ultrasound (color flow with doppler) บริเวณ popliteal area
Compression probe
บริเวณที่ทำน่าจะเป็นตำแหน่งของ Popliteal vein โดยพบว่าเส้นเลือดที่ใต้ลงไปคือ Popliteal artery มี flow ซึ่งพบการใหลของเลือดจากการตรวจด้วย color flow ส่วนเส้นที่อยู่ด้านบนไม่มี flow การใหลของเลือด และจากการใช้ doppler ก็ไม่พบ flow signal จาก vein เมื่อกด probe ลงไม่พบการตีบแคบหรือแบนลงของเส้นเลือด และเมื่อทำเทียบกับขาอีกข้างเพื่อเปรียบไม่พบการขยายตัวของเส้นเลือดดังกล่าวทำให้คิดถึงการมี Deep venous thrombosis ของ Popliteal vein และควรทำบริเวณของ Femoral vein เพื่อหาตำแหน่งที่เริ่มต้นของการอุดตันด้วยรวมทั้งอาจจะพบ Clot ได้ด้วย

Lower extremity vascular anatomy

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15/12/53 22:27

    DVT

    ตอบลบ
  2. ความเห็นที่ 1 ไม่ระบุชื่อ ตอบมารวดเร็วมาก ๆ ขอบคุณครับ

    ตอบลบ