วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

945. Catheter ablation of supraventricular arrhythmias and atrial fibrillation

Catheter ablation of supraventricular arrhythmias and atrial fibrillation
American family physician
November 15, 2009

Supraventricular arrhythmias พบได้ค่อนข้างบ่อย ซึ่งมักจะเป็นต่อเนื่อง และมักไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต มีจุดกำเนิดมาจาก sinus node, เนื้อเยื่อของหัวใจห้องบน หรือจุดเชื่อมต่อระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่าง
คำว่า supraventricular arrhythmia มักจะหมายถึง supraventricular tachycardias และ atrial flutter
คำว่า supraventricular tachycardia มักจะหมายถึง atrial tachycardia, atrioventricular nodal reentrant tachycardia และ atrioventricular reciprocating tachycardia รวมถึง Wolff-Parkinson-White syndrome
ส่วน Atrial fibrillation มักจะแยกออกไปต่างหาก
Catheter ablation เป็นการรักษาหลังจากได้รับการวินิจฉัย, เมื่อมีอาการเกิดขึ้น หรือเมื่อการรักษาด้วยยาไม่สำเร็จโดยขึ้นอยู๋กับชนิดของการเต้นผิดจังหวะนั้นๆด้วย
Catheter ablation สำหรับ supraventricular tachycardias, atrial flutter และ atrial fibrillation จะประสบความสำเร็จสูง อยู่ได้นาน (และมักจะถาวร) เป็นการรักษาที่ตำแหน่งของความผิดปกติ และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย
Catheter ablation ประสิทธิภาพมากกว่า 88 % สำหรับ atrioventricular nodal reentrant tachycardia, atrioventricular reciprocating tachycardia และ atrial flutter,
มากกว่า 86 % สำหรับ atrial tachycardia และ 60 - 80 % สำหรับ atrial fibrillation ภาวะแทรกซ้อน ใน supraventricular tachycardias และ atrial flutter ablation อยู๋ที่ 0 - 8 % ภาวะแทรกซ้อนใน atrial fibrillation 6 - 10 % ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสรังสี การเข้าถึงเส้นเลือด (เช่น hematomas, cardiac perforation ร่วมกับ tamponade) ช่วงที่ใส่สายสวน (เช่น cardiac perforation ร่วมกับ tamponade, thromboembolic events) หรือเกิดจากพลังงานที่ใช้ในการจี้ (เช่น atrioventricular nodal block)

อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2009/1115/p1089.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น