วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

944. Saline nasal irrigation for upper respiratory conditions

Saline nasal irrigation for upper respiratory conditions
American family physician
November 15, 2009

สภาวะโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น การอักเสบของจมูกและไซนัสทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนจากไวรัส (URTI) และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นความผิดปกติที่มีผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การใช้น้ำเกลือสวนล้างจมูกเป็นการรักษาร่วมสำหรับการรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์อายุรเวทโบราณ การใช้ซึ่งรวมถึงข้อบ่งชี้ สารน้ำที่ใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ได้รับการอธิบายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การใช้น้ำเกลือสวนล้างจมูกเป็นวิธีารจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับหลายสภาวะของโรคในระบบจมูกและไซนัส ในการสำรวจแพทย์เวชศาสตร์จำนวนครอบครัว 330 คน พบว่าร้อยละ 87 ได้เคยแนะนำให้ผู้ป่วยทำการสวนล้างจมูกอย่างน้อยหนึ่งสภาวะของโรคในระบบจมูกและไซนัส
การใช้น้ำเกลือสวนล้างจมูกทำโดยการหยอดน้ำเกลือเข้ารูจมูกและให้ระบายออกทางอีกรูจมูกหนึ่ง การสวนล้างจมูกสามารถดำเนินการด้วยความดันบวกระดับต่ำจากขวดสเปรย์หรือพ่น หรือใช้แรงดันจากแรงโน้มถ่วงโดยใช้ภาชนะที่มีท่อให้น้ำใหลออกมา เช่นหม้อน้ำที่ทำสำหรับการล้างจมูก ซึ่งสามารถหาซื้อมาใช้ได้
บทความนี้มีเนื้อหาโดยละเอียดเกี่ยวกับ
Mechanism of Action
Indications and Effectiveness
Contraindications and Adverse Events
Approach to the Patient

อ่านโดยละเอียด: http://www.aafp.org/afp/2009/1115/p1117.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น