วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

920. Graves’ Ophthalmopathy

หลายครั้งที่พบผู้ป่วยมีปัญหา Graves’ Ophthalmopathy จะมีแนวทางในการวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงและให้การรักษาอย่างไร

การวินิจฉัย: คะแนน 0 -2 = inactive Graves’ ophthalmopathy
คะแนน3 to 7 characteristics = active Graves’ ophthalmopathy

การรักษา
-Glucocorticoid Therapy
-Orbital Radiotherapy
-Other Possible Pharmacologic Treatments
-Surgery

อ่านรายละเอียดเพิ่ม: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp0806317

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น