วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

933. Adrenal crisis management

 บางครั้งพบผู้ป่วยที่มีภาวะ Adrenal crisis จะมีแนวทางในการรักษาอย่างไร


ภาพจาก http://amandasaddisons.com/adrenalglands.html

1. แทงเส้นด้วยเข็ม ขนาดเบอร์ 18 หรือ 20 เก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ glucose, electrolyte, cortisol, ACTH ,CBC
2. ให้สารน้ำในรูป 0.9% Nacl หรือ 5% dextrose/NSS 2000-3000 cc. หยดทางหลอดเลือดดำ โดยในช่วงแรกให้ load ค่อนข้างเร็ว ติดตาม vital signs, urine output, CVP ลดอัตราเร็วของการให้สารน้ำเมื่อ vital signs ดีขึ้น หรือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการให้ เช่น เริ่มมีเสียงผิดปกติจากการฟังปอด (pulmonary rales, crepitation)
3. ให้ hydrocortisone 100 mg ทางหลอดเลือดดำทันที หลังจากนั้น ให้ hydrocortisone 300 mg in 5% dextrose/NSS IV drip in 24 hours หรือ hydrocortisone 100 mg. ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำทุก 8 hours อาจให้ dexamethasone 4 mg. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำในตอนแรกก็ได้ (ไม่นิยม แต่มีข้อดี คือออกฤทธิ์นานกว่า ประมาณ 12-18 ชั่วโมงและไม่รบกวนการแปลผลระดับ plasma และ urine cortisol จากการทำ ACTH stimulation test) โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ป่วยควรมีความดันเลือดและอาการทั่วไปดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการรักษา ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรพิจารณาว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงร่วมด้วยหรือผู้ป่วยไม่ได้มีภาวะ adrenal crisis
หมายเหตุ : ในช่วงแรกของการรักษา ยังไม่มีความจำเป็น ต้องให้ mineralocorticoid เนื่องจากภาวะ sodium retention จากยากลุ่มนี้ใช้เวลาหลายวัน การรักษาอาการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำได้ผลดีและรวดเร็ว นอกจากนั้นการให้ hydrocortisone ในขนาดสูงจะมีฤทธิ์ของ mineralocorticoid พอเพียง อย่างไรก็ตามการพิจารณาการให้ มักจะเริ่มให้ก็ต่อเมื่อพ้นจากภาวะช็อคหรือเริ่มทานอาหารได้
4. General supportive care
Subacute treatment เป็นการรักษาหลังจากที่ผู้ป่วยอาการเริ่มดีขึ้น
1. ลดอัตราเร็วของการให้สารน้ำ โดยยังให้ในรูป 0.9% NaCl หรือ 5% dextrose/NSS ให้ต่อประมาณ 24-48 ชั่วโมง
2. ลดขนาด hydrocortisone จาก 300 mg. เหลือ 200 mg.และ 100 mg. โดยให้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน หลังจากที่ vital signs คงที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมงและปัจจัยชักนำได้รับการแก้ไข
3. หาปัจจัยที่ชักนำให้เกิดภาวะ adrenal crisis และให้การรักษา
4. ในผู้ป่วยที่ยังไม่ทราบว่ามีภาวะ adrenal insufficiency มาก่อน ต้องหาสาเหตุของการเกิดภาวะนี้และยืนยันว่าผู้ป่วยมีภาวะนี้จริง โดยการทำ rapid ACTH stimulation test หรือ insulin induced hypoglycemia

Ref: http://www.chatlert.worldmedic.com/docfile/ai.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น