วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

925. The pathogenesis of portal hypertension, varices, and variceal hemorrhage

The pathogenesis of portal hypertension, varices, and variceal hemorrhage
Review article
Current Concepts

Engl J Med 2010   March 4, 2010

กลไกเริ่มต้นของการเกิดของความดันพอร์ทัลสูงในโรคตับแข็งคือการเพิ่มความต้านทานของหลอดเลือดต่อการไหลในระบบพอร์ทัล มีผลทำให้กระแสเลือดดำพอร์ทัลเพิ่มขึ้นและทำให้ภาวะความดันพอร์ทัลสูงคงอยู่ ความดันพอร์ทัลสูงนำไปสู่การสร้างเส้นเลือดเสริมขึ้นมาที่ชื่อ portosystemic collaterals โดยหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องทางด้านคลินิกมากที่สุดคือการมีหลอดเลือด gastroesophageal โป่งพอง การไหลผ่านของเลือดในหลอดเลือดที่สร้างขึ้นมามากนี้สามารถเพิ่มขึ้นโดยมีการขยายตัวของหลอดเลือด splanchnic  และการใหลผ่านระบบพอร์ทัลเพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การโตมากขึ้นและการแตกของหลอดเลือดที่โป่งพอง ซึ่งกระบวนการนี้ถูกควบคุมจาก angiogenic factor (VEGF คือ vascular endothelial growth factor)
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น