วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

939. Alfa-fetoprotein (AFP)

พบผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น hepatocellular carcinoma (HCC) แต่เคยตรวจพบว่าค่า alfa-fetoprotein (AFP) ปกติ โดยมี alkaline phosphatase (ALP) สูงและมีความผิดปกติจากการทำ U/S จึงมา review เรื่อง AFP ดู

-Alfa-fetoprotein (AFP) ในการตรวจคัดกรองมะเร็งตับในผู้ป่วย chronic hepatitis มี sensitivity และ specificity ค่อนข้างต่ำ โดยมี sensitivity 39-64 %, specificity 76-91 % และมี positive predictive value 9-32 % จึงต้องใช้การตรวจวิธีอื่นๆร่วมด้วย
-Alfa-fetoprotein (AFP) มีค่าปกติ 10-20 ng/ml และค่าใช้วินิจฉัยมะเร็งตับถ้ามากกว่า 400 ng/ml ค่า cut-off level มีตั้งแต่20-100 ng/ml แต่ยังไม่มีค่าที่เหมาะสมจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าความผิดปกติระดับใดต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหากพบว่าระดับ alfa-fetoprotein (AFP)มากกว่า100 ng/ml สมควรได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาเพิ่มเติม
-ใน Harrison's Principles of Internal Medicine 16 th Edition  (ใน 17 th Edition  เขียนเรื่อง AFP ไว้น้อยมาก) เขียนไว้ว่าในผู้ป่วย hepatocellular carcinoma 70-80% จะมี AFP สูงมากกว่า 500 ng/ml แต่ถ้าระดับน้อยๆ อาจพบได้ในการกระจายขนาดใหญ่ที่มาจากกระเพาะอาหารหรือลำไส้ใหญ่และในผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ถ้าระดับสูงมากกว่า 500 ถึง 1,000 ng/ml ในผู้ป่วยที่มีโรคตับโดยไม่มีเนื้องอกของระบบทางเดินอาหารชนิดอื่นมาก่อนจะช่วยให้คิดถึง HCC เป็นอย่างยิ่ง ระดับที่สูงขึ้นสนับสนุนการมีเนื้องอกหรือการเกิดซ้ำภายหลังการรักษา
การมี arterially enhancing ของก้อนเนื้องอกในตับที่มีขนาดมากกว่า 2 ซม.ร่วมกับการตรวจทางด้าน imaging ผิดปกติสองวิธีหรือหนึ่งวิธีร่วมกับการมี AFP มากกว่า 400 ng/ml จะช่วยสนับสนุนว่าน่าจะเป็น HCC เป็นอย่างยิ่ง

Ref: http://www.dmsc.moph.go.th/itc/mis/doc2/research/Hepatocellular%20carcinoma.pdf
         Harrison's Principles of Internal Medicine 16 th Edition  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น