วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

931. Pulmonary thromboembolism with clinical evaluation

Pulmonary thromboembolism

สามารถประเมินความน่าจะเป็นเบื้องต้นได้โดยใช้ประวัติและการตรวจร่างกายโดยยังไม่ต้องตรวจทางห้องปฎิบัติการ
ถ้าคะแนนมากกว่า 4 จะมีความน่าจะเป็นสูงในการเกิด โดยคำนวนคะแนนดังนี้

-Signs and symptoms of DVT     เท่ากับ 3.0 คะแนน
-Alternative diagnosis less likely than PE     เท่ากับ 3.0 คะแนน
-Heart rate more than 100/min     เท่ากับ 1.5 คะแนน
-Immobilization more than 3 days; surgery within 4 weeks     เท่ากับ 1.5 คะแนน
-Prior PE or DVT     เท่ากับ 1.5 คะแนน
-Hemoptysis     เท่ากับ 1.0 คะแนน
-Cancer     เท่ากับ 1.0 คะแนน

Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น