วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

927. Pleural tuberculosis

Pleural tuberculosis

ในบางเดือนพบผู้ป่วยเป็น Pleural tuberculosis หลายคน จึงทบทวนจาก Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition
วัณโรคเยื่อหุ้มปอด มักเกิดจากการติดเชื้อในครั้งแรก (primary tuberculosis) และแพร่กระจายมาจากเนื้อปอดที่มีการอักเสบ หรือเกิดในกรณีที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว (postprimary disease) และเชื้อผ่านเข้ามาสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด อาการขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อโรค อาจมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดน้อยจนไม่มีอาการและสามารถหายเองได้  แต่ถ้าน้ำมีปริมาณมากจะเกิดอาการ เช่น ไข้  เจ็บหน้าอกจากเยื่อหุ้มปอดอักเสบและเหนื่อยหอบ ตรวจร่างกายจะพบการแคะทึบ มีการหายไปของเสียงหายใจเข้า เอกซเรย์ปอดจะพบมีน้ำ โดย 1ใน3 จะพบมีรอยโรคที่เนื้อปอด การเจาะน้ำจากปอดมาตรวจมีความจำเป็น โดยน้ำจะเป็นสีเหลืองฟาง บางครั้งอาจมีเลือดปน มีลักษณะเป็น exudate โดยมีความเข้มข้นโปรตีน มากกว่า 50% ของในเลือด (มักจะ ~4–6 g/dL) น้ำตาลอาจต่ำหรือปกติ, ค่า pH  ~7.3 (บางครั้งน้อยกว่า 7.2) และพบเม็ดเลือดขาว (มักจะพบ 500–6000 /μL) Neutrophils จะพบเด่นในช่วงแรก ขณะที่ mononuclear cells จะพบภายหลัง Mesothelial cells มักไม่ค่อยพบหรือไม่พบเลย การย้อม AFB จะพบเพียง 10–25% แต่การเพาะเชื้อจะขึ้น 25–75% การเพาะเชื้อจะพบบ่อยกว่าในกลุ่มคนไข้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว การใช้ adenosine deaminase (ADA) เป็นการตรวจที่ช่วยในการวินิจฉัย ซึ่งจะสามารถตัดออกถ้ามีระดับต่ำมากๆ การใช้เข็มเพื่อเอาชิ้นเนื้อจากเยื่อหุ้มปอดมาตรวจเพื่อการวินิจฉัยและตรวจดูการมี granuloma รวมทั้งอาจทำให้การเพาะเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 80% วัณโรคเยื่อหุ้มปอด เป็นโรคที่มีการตอบสนองยาเป็นอย่างดีและอาจจะสามารถหายเองได้ ส่วนประโยชน์จากการใช้สเตอรอยด์ยังเป็นที่สงสัยอยู่
 
Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27/10/59 11:49

    ขอบพระคุณมากค่ะ น้องชายเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นTBเยื่อหุ้มปอด กำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ค่ะ

    ตอบลบ
  2. มีประโยชน์มากค่ะอัตราการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนค่ะ

    ตอบลบ