วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

936. Nanomedicine

Nanomedicine
Review Article
Current Concepts
N Engl J Med    December 16, 2010

โรคจำนวนมากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลหรือระดับนาโน โดยยีนกลายพันธุ์ ความผิดปกติของการม้วนพับของโปรตีนและการติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียที่อาจนำไปสู่ความผิดปกติของเซลล์หรือการสื่อสารเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งนำไปสู่โรคอันตรายถึงชีวิตได้ โมเลกุลและเชื้อโรคเหล่านี้มีขนาดนาโนเมตรอาจจะอยู่ในระบบทางชีววิทยาที่ได้รับการปกป้องโดยเกราะที่มีขนาดนาโนเมตรเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นทางเปิดที่อยู่บนเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นาโนเมตร คุณสมบัติทางเคมี ขนาด และรูปร่างจะเป็นตัวกำหนดการขนส่งของโมเลกุลไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงต่อกันทางชีววิทยาและการเกิดปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างโมเลกุล
    นาโนเทคโนโลยีหมายถึง การออกแบบโดยมีเจตนา, ลักษณะ, การผลิตและการใช้งานของวัสดุ, โครงสร้าง, อุปกรณ์และระบบโดยการควบคุมขนาดและรูปร่างให้อยู่ในช่วงขนาดนาโนเมตร (1 ถึง 100 นาโนเมตร) เพราะนาโนวัสดุมีขนาดมาตราส่วนคล้ายกับชีววิทยาโมเลกุล และระบบยังสามารถออกแบบให้มีฟังก์ชั่นต่างๆได้หลากหลาย นาโนเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ในสาขา nanomedicine ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพของนาโนวัสดุในการวินิจฉัยและการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
Properties of Nanomaterials
Nanomaterials for in Vivo Applications
Nanomaterials for in Vitro Diagnosis
Other Nanomaterial-Based Clinical Applications
Current Challenges and Future Outlook

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra0912273

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น