วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

918. Diastolic function with pulsed wave (PW) doppler

การตรวจที่เห็นในภาพคือ? ใช้ตรวจเพื่อ? แปลผลอย่างไร?

เป็นการตรวจ Pulse wave-doppler เพือประเมินการทำงาน diastolic LV function โดยตำแหน่งที่ใช้ตรวจจะอยู่ที่ปลายของลิ้นหัวใจไมทรัลในหัวใจห้องล่างซ้าย เพื่อตรวจ Mitral inflow velocities เป็นการวัดความเร็วของเลือดในช่วง diastolic ในคนที่เป็น sinus rhythm  โดย E-wave จะเป็นลักษณะของ passive filling ที่เกิดในช่วงแรก และ A-wave จะเป็น active filling เกิดในช่วงหลังของการบีบตัวของหัวใจห้องบนซ้าย

Pulsed wave (PW) doppler: E-wave จะมีความเร็วสูง ส่วน end-diatolic A-wave with จะมีความเร็วน้อยกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น