วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

921. Vitamin D deficiency

Vitamin D deficiency มีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างไร

Manifestations of Vitamin D Deficiency
-Bone discomfort or pain (often throbbing) in low back, pelvis, lower extremities
-Increased risk of falls and impaired physical function
-Muscle aches
-Proximal muscle weakness
-Symmetric low back pain in women

ถ้ามีลักษณะดังกล่าวแต่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ให้พิจาราส่งตรวจ 25-hydroxyvitamin D เพราะเป็นรูปแแบบของวิตามินดีที่มีมากที่สุด บ่งบอกการกระจายตัวมาจากในผิวหนังและจากอาหาร เป็นตัวตั้งต้นของ 1,25-dihydroxyvitamin D ซึ่งเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด(active form) แต่ไม่ควรใช้ 1,25-dihydroxyvitamin D เพราะอาจจะสูงขึ้นจากภาวะ hyperparathyroidism
ให้การวินิจฉัยเมื่อระดับ 25-hydroxyvitamin D น้อยกว่า 20 ng/mL (50 nmol/L) ส่วนภาวะไม่พอเพียงคือมีระดับอยู่ระหว่าง 20-30 ng/mL (50-75 nmol/L).
การรักษา
-200 IU for infants, children, and adults younger than 51 year
-400 IU for adults 51 to 70 years of age
-600 IU for adults older than 70 years
การศึกษาวิจัยปัจจุบันพบว่า ขนาดที่ให้ยังต่ำกว่าที่จะสามารคงระดับที่เหมาะสมที่สุดได้ (มากกว่า 30 ng/mL) เพื่อให้การดูดซึมแคลเซียมและการกดระดับพาราไทรอยด์บฮอร์โมน ดังนั้น American Academy of Pediatrics จึงได้แนะนำให้เพิ่มเป็นสองเท่า คือในเด็กและวัยรุ่นควรให้วันละ 400 IU

เพิ่มเติม
Signs of Vitamin D Toxicity
-Headache
-Metallic taste
-Nephrocalcinosis or vascular calcinosis
-Pancreatitis
-Nausea
-Vomiting
Contraindications to Vitamin D Supplementation
-Granulomatous diseases (e.g., tuberculosis)
-Metastatic bone disease
-Sarcoidosis
-Williams syndrome

อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2009/1015/p841.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น