วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

928. Tourette's syndrome

Tourette's syndrome
Clinical practice
N Engl J Med     December 9, 2010

กลุ่มอาการ Tourette (บางครั้งเรียกว่า Tourette's disorder ) เป็นภาวะที่เกิดในเด็กจะมีการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ tics โดยจะมีลักษณะความผิดปกติของการเคลื่อนไหว (motor tics) และแบบที่เกี่ยวกับการออกเสียง (vocal tics) ถ้าเป็นเรื้อรัง ระยะเวลาจะนานมากกว่า 1 ปี เกณฑ์มาตรฐานการวินิจฉัยสำหรับ Tourette's syndrome ดังระบุไว้ในตาราง
Motor tics รวมถึง tics แบบ ง่ายๆ เช่นกระตุก, ตากะพริบ ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด หรือหัวกระตุก การเคลื่อนไหวบิดช้าๆ การหดตัวชนิด isometric contractions (tonic tics) เช่น การตึงของกล้ามเนื้อท้อง และถ้าซับซ้อนมากขึ้นจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีวัตถุประสงค์ (complex motor tics) เช่นการสัมผัสหรือแตะอย่างแผ่วเบา
Vocal tics (เรียกว่า tics เกี่ยวกับเสียงพูด) รวมถึงการพูดที่ไม่มีเสียงออกเช่น กระแอม, ไอแห้งๆ, การสูดดม เสียงจมูกฟุดฟิด (simple vocal tics ) การพูดเป็นคำหรือบางส่วนของคำ (complex vocal tics)
เนื่องจากลักษณะของ tics ดังที่กล่าวมาทำให้เด็กมักจะถูกส่งไปพบจักษุแพทย์หรือแพทย์โรคภูมิแพ้ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัย
ในความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนไหวหรือเสียงใด ๆ ที่ร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการทำสามารถจะเป็นลักษณะของ tic ได้ ซึ่ง tic ชนิดที่ดูโดดเด่นที่สุดของ Tourette 's คือน้ำเสียงการพูดหยาบคายหรือไม่สุภาพโดยไม่ตั้งใจ (coprolalia) ซึ่งเกิดขึ้นน้อยกว่า 50%
บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  Evaluation
  Management
  Behavioral Therapy
  Pharmacotherapy
  Botulinum Toxin
  Deep-Brain Stimulation
  Management of Coexisting Conditions
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น