วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

917. Airway mucus function and dysfunction

Airway mucus function and dysfunction
Review article
Medical progress
N Engl J Med     December 2, 2010

ปอดมีความสามารถสูงมากในการต้านทานต่อการได้รับอันตรายจากสภาวะแวดล้อม ถึงแม้จะสัมผัสสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค อนุภาคต่างๆ และสารเคมีในอากาศจากการหายใจ ความสามารถในการต้านทานนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกลไกการป้องกันของเยื่อเมือกในทางเดินหายใจ
   เยื่อเมือกเป็นสารวุ้นที่อยู่ภายนอกเซล อันประกอบไปด้วยน้ำและสารมิวซิน (โดยมีโปรตีน glycosylated จำนวนมาก) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญที่สุด เยื่อเมือกในทางเดินหายใจจะจับสารที่เป็นพิษและนำออกจากปอดโดยการทำงานของซิเลียและการไอ
   แต่อีกมุมหนึ่ง ถึงแม้จะขาดเยื่อเมือกที่เป็นด่านป้องกันของปอด แต่การที่มีเยื่อเมือกมากเกินไปหรือสูญเสียความสามารถในการนำสารที่เป็นอันตรายออกไปก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคของทางเดินหายใจที่พบบ่อยๆได้
   บทความนี้ได้ทบทวนเกี่ยวกับการสร้างและการกำจัดสารต่างๆของเยื่อเมือก การเกิดขึ้นมาของเยื่อเมือกที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรค ความล้มเหลวในการกำจัดสารต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดอาการและความผิดปกติในการทำงานของปอด รวมถึงการรักษาภาวะการทำงานผิดของเยื่อเมือกดังกล่าว
บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
Structure and Function of the Normal Airway
Surface Epithelial Cells
Mucus Gel Layer
Mucin Secretion
Periciliary Layer
Clearance Mechanisms
Mucus Dysfunction in Disease
Cystic Fibrosis
Asthma
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Other Airway Diseases Associated with Mucus Dysfunction
Treatment
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น