วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

915. Standard coding guideline edition 2008

แนะนำหนังสือ Standard coding guideline edition 2008

เป็นคู่มือแนวทางมาตรฐานการใช้รหัสโรค ฉบับ 2008 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ณ. ตอนนี้ เนื้อหามีส่วนของแนวทางมาตรฐานการวินิจฉัยของแพทย์ มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้รหัสโรค และเพิ่มเนื้อหาแนวคิดการบันทึกโรคที่เป็นสาเหตุการตายด้วย โดยได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เนื้อหาต่อจากเล่มเดิม ใครยังไม่มีแนะนำให้มีไว้เพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นครับ....

Link: http://mrs-elearning.thaiddns.com/moodle/file.php/1/PdfFiles/Standard%20Coding%20Guideline/Standard%20Coding%20Guideline2008_OK.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น