วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,194. คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลินิกเอชไอวี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2553

คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลินิกเอชไอวี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2553

“คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลินิกเอชไอวี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2553” เป็นคู่มือพยาบาลที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย พัฒนาต่อยอดจากคู่มือพยาบาลฯที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ซึ่งในตอนนั้น คู่มือพยาบาลฯทำขึ้นเพื่อประกอบการอบรมพยาบาลที่ทำงานอยู่ในคลินิกเอชไอวีตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท ให้สามารถทำหน้าที่แทนแพทย์ได้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ เนื่องจากการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นการรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิต และจำนวนคนไข้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ คนไข้อาจไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ทุกครั้งเสมอไป โครงการอบรมพยาบาลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2551

ซึ่งนอกเหนือจากพยาบาลแล้ว แพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเอชไอวีน่าจะได้ประโยชน์จากการอ่านคู่มือเล่มนี้ รวมถึงเนื้อหาในเล่มอ่านเข้าใจง่าย ลองติดตามอ่านดูนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น