วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,987 แนวทางเวชปฏิบัติในการป้องกันและรักษาฟ้าผ่า (โดย Wilderness Medical Society)

Practice guidelines for the prevention and treatment of lightning injuries (by Wilderness Medical Society)
Wilderness & Environmental Medicine
Volume 23, Issue 3 , Pages 260-269, September 2012

ฟ้าผ่าเกิดขึ้นเกือบ 50 ครั้งต่อวินาทีทั่วโลก ประมาณว่าหนึ่งในห้าของแสงฟ้าแลบลงมาถึงที่พื้นโลก จากข้อมูลในระดับนานาชาติประมาณว่ามี 24,000 คนซึ่งเสียชีวิตและมีอีก 10 เท่าของจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บเป็นประจำทุกปีจากผลของฟ้าผ่า
บทความนี้ได้สรุปข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่สำหรับการป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากฟ้าผ่า ข้อมูลที่มีอยู่มากที่สุดจะเป็นข้อมูลขนาดเล็ก รายงานกรณีศึกษาย้อนหลังหรือเรื่องราว เนื่องจากการศึกษาแบบไปข้างหน้าของการบาดเจ็บจากฟ้าผ่าไม่สามารถจะเป็นไปได้ในความเป็นจริงและเรื่องของทางจริยธรรม
แม้ว่าความแข็งแกร่งของหลักฐานโดยรวมมีจำกัด แต่ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆ คำแนะนำสามารถให้การสนับสนุนได้เป็นอย่างมาก [คำแนะนำระดับ1C] ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่า
การพัฒนาปรับปรุงการรายงานข้อมูลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติสามารถช่วยในการศึกษาระบาดวิทยาในอนาคต และความสอดคล้องกันของระบบการจำแนกการบาดเจ็บจะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการในการรายงานข้อมูลและทำให้การรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันทำได้ง่ายขึ้นสำหรับการศึกษาในอนาคต
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Abstract
Introduction
Methods
Epidemiology
Physics and Physiology
Prevention
Injuries and Treatment
Conclusions

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(12)00180-9/fulltext#abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น