วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,202 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังในประเทศไทย ปี 2555

Thailand practice guideline for management of chronic hepatitis B and C 2012
โดยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น