วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,216 ความชุกของอาการและอาการแสดงแต่ละอย่างในภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

พบผู้ป่วยที่เป็น atrial fibrillation with rapid ventricular response และพบว่าผลการตรวจเลือดมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ โดยที่อาการและอาการแสดงของภาวะไทรอยด์เป็นพิษไม่ชัดเจน จึงสืบค้นดูความชุกของอาการและอาการแสดงแต่ละอย่างของภาวะไทรอยด์เป็นพิษ พบดังนี้ครับ...

เป็นการศึกษาในผู้ป่วยชาวอังกฤษจำนวน 3,049 คน เป็นผู้หญิง 2,398 คน อายุอยู่ระหว่าง 16 - 88 ปี อายุเฉลี่ย (mean) อยู่ที่  46.65 ± 0.32 ปี ส่วนผู้อ่านท่านใดมีสถิติของประเทศไทยจะนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์บ้านเราก็ยินดีนะครับ
อาการ (symptom)
-น้ำหนักเพิ่มขึ้น 7.2%
-น้ำหนักลดลง 60.7%
-ขี้ร้อน 54.9%
-การทำงานของลำใส้ (การเคลื่อนไหว) เพิ่มขึ้น 22.3%
-คอโตขึ้น 21.8%
-เหนื่อยง่ายขึ้น 10.5%
-อาการทางตาในผู้ป่วย Graves’ disease 11.4%
อาการแสดง (sign)
-Atrial fibrillation 4.1%
-มีลักษณะสั่น (tremor) 41.8%
-คลำได้ว่ามีต่อมไทรอยด์โต 69.4%
-ลักษณะความผิดปกติทางตาในผู้ป่วย Graves’ disease
  ในระดับน้อย 19.9%
  ในระดับปานกลาง 40.7%
  ในระดับปานกลาง 1.9%

Ref: http://jcem.endojournals.org/content/95/6/2715.long#T2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น