วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,212 Paget's disease of bone

Clinical practice 
N Engl J Med    February 14, 2013

Key clinical points
-แม้ว่าโรค Paget ของกระดูกอาจจะพบโดยบังเอิญจากการเอกซเรย์หรือการตรวจทางชีวเคมี โดยพบว่ามีถึง 40% ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดกระดูก
-ผู้ป่วยด้วยโรค Paget ของกระดูกควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบเพื่อตรวจสอบว่าผลของความเจ็บปวดมาจากการเพิ่มของเมตาโบลิซึม, ภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคข้อเข่าเสื่อม หรือการมีสภาวะทางกล้ามเนื้อและกระดูกร่วมด้วย
-Bisphosphonates เป็นการให้การรักษาทางเลือกแรกและมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉพาะที่ในตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดเมตาโบลิซึมที่เพิ่มขึ้น
-ยาแก้ปวด, ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ และยาที่ใช้รักษาความผิดปกติของระบบประสาท อาจควบคุมความเจ็บปวดที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ bisphosphonates
-Bisphosphonates สามารถทำให้การหมุนเวียนกระดูกปกติในสัดส่วนที่สูง แต่หลักฐานที่แสดงว่าการกดการหมุนเวียนกระดูกในระยะยาวช่วยเพิ่มผลลัพธ์ การรักษาหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนในปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
  Signs and Symptoms
  Diagnosis
  Treatment
     Bisphosphonates
     Nonpharmacologic Treatment
-Areas of Uncertainty
-Guidelines from Professional Societies
-Conclusions and Recommendations
-Source Information
-Key Clinical Points

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1204713

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น