วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,220 Tuberculosis

Review article
Current concepts
N Engl J Med   February 21, 2013

วัณโรคยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตโดยทั่วโลก การเพิ่มขึ้นและการแพร่กระจายของการดื้อยาร่วมกับการแพร่ระบาดของเอชไอวีก่อให้เกิดความท้าทายที่ยากยิ่ง และมีผลต่อความพยายามในการควบคุมวัณโรคทั่วโลก
การวินิจฉัยระดับโมเลกุลที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้การวินิจฉัยได้รวดเร็วและเกิดการปรับปรุงการวินิจฉัย ความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการและทรัพยากรเป็นสิ่งที่จำมีความเป็นสำหรับการตรวจต่างๆ เหล่านี้ และให้เกิดมีขึ้นโดยทั่วโลก
ยารักษาวัณโรคที่ใหม่ๆ ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาสำหรับวัณโรคที่ไวต่อการรักษา และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในวัณโรคที่ดื้อยาและวัณโรคแฝง
วัคซีนใหม่ๆ สำหรับวัณโรคในการศึกษาทดลองทางคลินิกที่ก้าวหน้ามากขึ้นก่อให้เกิดความหวังสำหรับการควบคุมวัณโรคในอนาคต ถึงแม้ว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นไปได้ แต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นอุปสรรคต่อโปรแกรมควบคุมวัณโรค นโยบายที่เข้มข้นและทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะบรรลุถึงการควบคุมวัณโรคในระดับโลกและป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนนับล้านๆ คนโดยไม่จำเป็น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Epidemiology
-Pathogenesis
-Clinical Features
-Diagnosis
   Latent Infection
   Active Tuberculosis
   Drug-Resistant Tuberculosis
-Treatment
   Latent Infection
   Drug-Sensitive Active Tuberculosis
   Tuberculosis and HIV Coinfection
   Multidrug-Resistant Tuberculosis
   New Drugs
   BCG and New Vaccines
-Conclusions
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1200894

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น