วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,219 คู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตนสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน
(Donning and Removing Personal Protective Equipment)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
บทที่ 3 การใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและหน้ากากกรองอนุภาค (“หน้ากากอนามัย”)
บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก
บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ
บทที่ 6 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ด
บทที่ 7 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
บทที่ 8 การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน
บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ


ลิ้งค์ http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/images/file/ppe52.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น