วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,226 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อจากการล้างไตทางช่องท้อง

พบผู้ป่วยติดเชื้อจากการล้างไตทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) เป็นบางครั้งจึงสึบค้นแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยพบแนวทางนี้ครับ
Peritoneal Dialysis-Related Infections Recommendations: 2010 Update 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Reporting of peritonitis rate
-Exis-site and tunnel infections
-Initial presentation and management of peritonitis
-Subsequent management of peritonitis
-Future research
-Disclosures

ลิ้งค์ http://www.pdiconnect.com/content/30/4/393.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น