วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,224 Diagnosis and management of pulmonary embolism

Clinical review
BMJ 2013;346:f757

สรุปประเด็นสำคัญ
-การประเมินความน่าจะเป็นคลินิกก่อนการทดสอบ (clinical pre-test probability, CPTP) เป็นขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยเส้นเลือดอุดตันที่ปอด
-การใช้รวมกันของ CPTP และผลจากการทดสอบมีความจำเป็นเพื่อการระบุผู้ป่วยที่จำเป็นและไม่จำเป็นต้องให้การรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant therapy)
-การให้ยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytic therapy) มักสงวนไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำและไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการมีเลือดออก
-การอุดตันเส้นเลือดที่ปอดซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขให้คืนกลับได้ มักจะให้การรักษาเป็นเวลาสามเดือน
-การอุดตันเส้นเลือดที่ปอดซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่ หรือเกิดโดยไม่มีเหตุกระตุ้นเป็นครั้งที่ 2  มักจะให้การรักษาไปตลอด
-การตัดสินใจที่จะรักษาในกรณีที่ไม่มีเหตุกระตุ้นเป็นเวลาสามเดือนหรือให้การรักษาไปตลอดมีความไวต่อการรับรู้ของผู้ป่วยแต่ละคนและมีผลต่อความเสี่ยงของการมีเลือดออก

Ref: http://www.bmj.com/content/346/bmj.f757

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น