วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,215 ข้อควรทราบเรื่องการดื่มสุรากับประโยชน์ที่จะได้จากการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจจะมีคำถามในใจว่าเราจะมีคำแนะนำอย่างไรดีในเรื่องการดื่มสุรากับประโยชน์ที่จะได้จากการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ของมาอ่านบทความนี้อาจจะพอได้แนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ป่วยครับ...

ในผู้ที่ดื่มสุราจะพบว่ามีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งที่ปาก หลอดอาหาร กล่องเสียง และคอหอยได้มากกว่าผู้ไม่ดื่ม และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งตับ ถึงแม้ว่าการดื่มสุราในบริมาณมากจะสัมพันธ์กับมะเร็งบางชนิด แต่การดื่มสุราในระดับปานกลางอาจจะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง แม้ว่าประโยชน์ของหัวใจและหลอดเลือดจากการดื่มสุราในระดับปานกลางมีมากกว่าความเสี่ยงของมะเร็งในบางคน แต่อย่างไรก็ตามในผู้ที่ปัจจุบันไม่ได้ดื่มสุราอยู่แล้ว ก็ไม่ควรเริ่มดื่มเพื่อหวังว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ซึ่งความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถลดได้โดยการไม่สูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ การออกกำลังกาย การควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับคลอเลสเตอรอล หรืออาจจะต้องคุยปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเหล่านี้ และควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต (เช่น การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกต้อง) เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีคำแนะนำว่าถ้าไม่สามารถเลิกการดื่มสุราได้ควรจำกัดการดื่มลงมาไม่เกิน 2 drinks/วัน ในผู้ชาย ไม่เกิน1 drinks/วัน ในผู้หญิงและคนน้ำหนักน้อย [1 drink เทียบเท่ากับ 44 มล. ของสุรา 40 ดีกรี, 355 มล. ของเบียร์ (5 ดีกรี) หรือ 148 มล. ของเหล้าองุ่น (12 ดีกรี)] และพบว่าการดื่มสุราร่วมกับการสูบบุหรี่จะมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการเกิด มะเร็งที่ปาก หลอดอาหาร กล่องเสียง และคอหอย เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดระดับความดันโลหิตตัวบน (systolic BP) พบว่าการดื่มสุราสามารถลดความดันโลหิตได้น้อยกว่าการปฏิบัตตัวอื่นๆ ดังนี้
-การลดน้ำหนักลดได้  5-20 มม. ปรอท ต่อการลด นน. 10 กก.
-การบริโภคอาหารแบบ DASH (dietary approach to stop hypertension diet) ลดได้ 8-14 มม. ปรอท
-การจำกัดเกลือในอาหาร ลดได้ 2-8 มม. ปรอท
-การออกกำลังกาย ลดได้ 4-9 มม. ปรอท
-การดื่มสุราในปริมาณที่แนะนำ ลดได้ 2-4 มม. ปรอท

Ref: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@healthpromotions/documents/document/acsq-017622.pdf
http://www.thaihypertension.org/2012%20Guideline%20in%20the%20Treatment%20of%20Hypertension.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น