วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,206 แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ E-library สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มีหนังสือ วารสาร คู่มือ แนวทาง สถานการณ์ รายงานต่างๆ คู่มือสำหรับผู้ป่วยและประชาชน ที่เกี่ยวกับ โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มากกมายให้ดาวน์โหลดเพื่อศึกษา เป็นแบบ E-Book ลองเข้าศึกษาดูนะครับดีจริงๆ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น