วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,204 Specific phobia ชนิด altophobia (โรคกลัวความสูง) และ tachophobia (โรคกลัวความเร็ว)

พบผู้ป่วยชายอายุ 20 ปี มีปัญหาการกลัวความสูงไม่สามารถขึ้นที่สูงและขึ้นลิฟท์ได้ กลัวความเร็วโดยไม่สามารถนั่งรถที่ขับเร็วๆ ได้ แต่ความจำและการเรียนรู้ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี จึงสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องนี้พบว่า

น่าจะเข้าได้กับโรค phobia ซึ่งเป็นความกลัวที่แตกต่างจากความกลัวทั่วๆ ไป คือ กลัวแบบไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่มากระตุ้น ผู้ป่วยจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีจากสิ่งที่ทำให้กลัวนั้นๆ
โดย phobia แบ่งใหญ่ๆ ได้เป็น 2 อย่างคือ social phobia และ specific phobia
-Social phobia เป็นความกลัวต่อการไปอยู่ในสถานที่ผู้ป่วยอาจถูกจ้องมองจากผู้อื่น
-Specific phobia เดิมเรียกว่า simple phobia เป็นความกลัวต่อสัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์บางอย่าง
ซึ่งผู้ป่วยน่าจะเข้าได้กับ specific phobia ชนิด altophobia (โรคกลัวความสูง) และ tachophobia (โรคกลัวความเร็ว)
โดยทั้ง social phobia และ specific phobia ต้องมีอาการอย่างน้อย 6 เดือนจึงจะเข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัย
ซึ่งอาจต้องวินิจฉัยแยกโรคจาก โรคทางกาย เช่น การใช้สารเสพติด โดยเฉพาะ hallucinogen, sympathomimetics และโรคทางจิตใจ เช่น paranoid personality disorder, hypoichondriasis, major depressive disorder และ schizoid personality disorder

อ้่างอิง: จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี โดย อ. มาโนช หล่อตระกูล, อ. ปราโมทย์ สุคนิชย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น