วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,201 ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

พบผู้ป่วยชายอายุ 82 ปี มาด้วยโซเดียมในเลือดต่ำเื้รื้อรัง ผลการตรวจหาสาเหตุพบว่ามีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย (hypothyroidism) โดยผล 
-Na 120 mg/dl
-TSH 92.65 (N 0.3-5.0 uIU/ml)
-FT4 0.3 (N 0.6-1.6 ng/dl) 
จึงสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยพบได้ประมาณ 10% โดยส่วนใหญ่มักจะไม่รุนแรงและไม่มักแสดงอาการอะไร กลไกที่ก่อให้เกิดการมีโซเดียมในเลือดต่ำจากการมีภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยยังไม่เป็นที่เข้าใจชัดเจนหนัก ความผิดปกติหลักคือการที่ไม่สามารถกด antidiuretic hormone ได้อย่างเต็มที่ (inappropriate release of ADH) ซึ่งมักเกิดจากการลด cardiac output แล้วนำมาสู่การหลั่ง antidiuretic hormone ผ่านทาง carotid sinus baroreceptors
และยังพบว่าการกรองของไตลดลงใน hypothyroidism ซึ่งสามารถก่่อให้เกิดการลดการขับ free water เนื่องจากการลดการส่งน้ำไปยังส่วนที่ทำหน้าที่เจือจาง (diluting segments) ซึ่งกลไกหลังนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของการเกิดมีโซเดียมในเลือดต่ำในกรณีที่มีการหลั่ง ADH อย่างเหมาะสม
เมื่อเกิดการขับถ่ายน้ำลดลงทำให้น้ำที่รับประทานเข้าไปคั่งค้าง เกิดการลดความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดจากการเจือจางนั่นเอง

Ref: http://www.usmleforum.com/files/forum/2009/2/386072.php
http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0015/ea0015p364.htm
http://www.medscape.com/viewarticle/514125_6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น