วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,205 คู่มือปฎิบัติงานดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2553

โดยกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 การดูแลรักษาผู้มารับบริการ ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บทที่ 2 แนวทางการให้บริการให้บริการสำหรับพนักงานบริการชายที่มีเพศสัมพันธ์ชาย
บทที่ 3 การตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บทที่ 4 การให้การปรึกษาและสุขศึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
บทที่ 5 การให้การศึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
บทที่ 6 การติดตามผู้สัมผัสโรค
บทที่ 7 การทำรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามแบบ ก.1 และ ก.2


ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.aidsstithai.org/medias/download/131

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น