วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,209 แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พศ. 2554

จัดทําโดยสํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 สาเหตุและการติดต่อ
บทที่ 2 วัณโรคปอด
บทที่ 3 วัณโรคนอกปอด
บทที่ 4 ยารักษาวัณโรคแนวที่หนึ่ง
 (first-line anti-tuberculosis drugs, FLD)
บทที่ 5 การรักษาผู้ป่วยวัณโรคในกรณีพิเศษต่างๆ
ภาคผนวก

ลิ้งค์  คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น