วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,117. Diagnosis of suspected peripheral neuropathy

Diagnosis of suspected peripheral neuropathy
Am Fam Physician. 2010 Apr 1

Peripheral neuropathy  มีสาเหตุหลากหลายได้แก่ภาวะของ systemic, metabolic, และtoxic causes  สาเหตุที่สามารถให้การรักษาที่พบได้มากที่สุดคือ diabetes mellitus, hypothyroidism และ nutritional deficiencies การวินิจฉัยต้องทำด้วยความระมัดระวังทั้งการประเมินทางด้านคลินิก การตรวจทางห้องปฎิบัติการอย่างรอบคอบ  และการตรวจทางelectrodiagnostic studies หรือ nerve biopsy ถ้าการวินิจฉัยยังไม่ชัดเจน
การประเมินอย่างเป็นระบบเริ่มจาการหาตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติ  แยกแยะสาเหตุหรือโรคพื้นฐานที่เป็นสาเหตุ การรักษาโดยการแก้ไขหรือโรคที่เป็นสาเหตุ แก้ไขภาวะขาดสารอาหาร และการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น