วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,120. Systolic heart failure, treatment algorithm

Systolic heart failure, treatment algorithm

ในการรักษาภาวะ systolic heart failure โดยเฉพาะกรณีที่มี functional classification หรือ stage ที่เป็นมากๆ จำเป็นต้องใช้ยาหลายตัวร่วมกัน อาจจะสงสัยว่าจะเริ่มยาใดก่อน จะให้ยาใดตามมา มีขั้นตอนการให้อย่างไร จึงได้สืบค้นดูในหลายๆ แนวทาง ส่วนใหญ่จะตรงกันคือ เริ่มจากยา Diuretic + ACEI (อาจใช้ ARB ถ้าไม่สามารถใช้ ACEI ได้) ตามด้วย beta blocker ต่อมาเป็น aldosterone antagonist หรือ ARB หลังจากนั้นจึงพิจารณา digoxin, hydralazine รวมถึงการใส่ device ดังแผนภาพด้านล่างครับ

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Ref: ESP guideline

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น