วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,134. ชาย 66 ปี U/D lymphoma ซึมมา 5 วัน

ชาย 66 ปี U/D lymphoma ซึมมา 5 วัน ผลตรวจที่ผิดปกติพบมี Ca 14.5  mg/dl , Albumin 3.1 g/dl จะให้การรักษาผู้ป่วยอย่างไรครับ?

เริ่มจากการคำนวน Corrected calcium = (0.8 * (Normal Albumin - Pt's Albumin)) + Serum Ca
ดังนั้น Ca = 14.7mg/dl
ผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมมากกว่า 14 mg/dl หรือการมีระดับมากกว่า 12 mg/dl ร่วมกับการมีอาการ ควรให้การรักษาอย่างรวดเร็วและเต็มที่ ซึ่งการให้การรักษาที่รวดเร็วและได้ผลดีได้แก่การให้ rehydration ด้วย saline ตามด้วยการให้ยาขับปัสสาวะ (furosemide) การให้ calcitonin และ  bisphosphonates
สามารถอ่านรายละเอียดการรักษาได้ตามอ้างอิงด้านล่างครับ

http://www.aafp.org/afp/2003/0501/p1959.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น