วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,122. Norepinephrine (noradrenaline)

Norepinephrine หรือ noradrenaline

บางครั้งมีผู้ป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องใช้ยานี้ เวลารีบ ๆ มักจะนึกขนาดยาไม่ออกจึง สรุปไว้จะได้จำได้แม่นขึ้นและค้นหาง่าย
-ใช้ในการรักษาภาวะช็อก หลังจากที่ให้สารน้ำทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว เพื่อเพิ่มความดันโลหิต
-การให้ continuous iv drip ขนาดเริ่มต้น 0.5 – 1.0 mcg/min เพิ่มขนาดจนได้ผลที่ต้องการ ขนาดยาที่ใช้โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 8 – 30 mcg/min
- ในกรณี hypotension, shock and cardiopulmonary resuscitation  ผู้ใหญ่: ขนาดเริ่มต้น 8 – 12 mcg/min เพิ่มขนาดจนได้ผลที่ต้องการ (ขนาดสูงสุด 30 mcg/min)
-เจือจางด้วย D5W หรือ D5S ปริมาตร 100 ml.ไม่แนะนำให้เจือจางใน NSS เดี่ยวๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียความแรงของยาจากปฎิกริยา oxidation
-ห้ามให้ในสาย IV. เดียวกัเลือดและพลาสมา หรือสารละลายที่เป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate
-สารละลายที่เจือจางแล้วจะมีความคงตัว 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บให้พ้นแสง
-ห้ามใช้สารละลายที่ขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีชมภู สีเหลืองเข้ม หรือสีน้ำตาล
-ขนาดบรรจุที่มีใช้ (ใน รพ. พิมาย) คือ norepinephrine base 1 mg/mL (4 mL)

ลองฝึกการคำนวนอัตราการให้ยา
ถ้าเราผสมความเข้มข้น 4 mg (4 ml/amp) ใน D5W 100 ml.
ดังนั้นจะได้ความเข้มข้น 1 ml = 40 mcg (นับคร่าวๆ ถ้าไม่นับปริมาณน้ำจากตัวยา)
โดยถ้ากรณี shock สมมติว่าเราเริ่มต้นให้ 10 mcg/min (ขนาดเริ่มต้น 8 – 12 mcg/min) ก็ต้องให้ 1/4 ml. หรือ 15 microdrop/min (60 microdrop = 1 ml) และให้สูงสุดได้คือ 45 microdrop/min

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น