วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,151. Palmonary calcification

ชาย 57 ปี เหนื่อยง่าย ไอ มาประมาณ 10 วัน CXR ดังที่เห็น
คืดว่าจาก CXR น่าจะตรวจเพิ่มเติมอะไรที่อาจจะบอกสาเหตุของ
ความผิดปกติดังกล่าวได้

 

CXR พบมี multiple calcifation ที่ปอดทั้งสองข้าง แต่อีกอย่างที่เห็นชัดเจนคือการมีกระบังลมข้างขวายกขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้นควรตรวจดูต่อว่าตับหรือใต้กระบังลมมีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์พบว่ามี Inhomogeneous lesion ลักษณะเป็นก้อน โดยมีขนาด 7.26 x 9.83 ซม. ดังภาพด้านล่าง

ส่วน calcified ของปอดมีการวินิจฉัยแยกโรคดังนี้
#Fine micronodules#
healed varicella pneumonia
pulmonary alveolar microlithiasis
occupational lung diseases
-silicosis
-coal workers pneumoconiosis
-stannosis
-baritosis
#Confluent / large nodules#
metastatatic pulmonary malignancy
-osteosarcoma
-chondrosarcoma
-mucinous adenocarcinoma types
-thyroid cancer
-treated choriocarcinoma
-synovial sarcoma
non malignant metastatic pulmonary calcification
-renal failure
-hyperparathyroidism
-non parenchymal pulmonary amyloidosis
multiple pulmonary chondromas (e.g with Carney triad)
granulomatous disease
tuberculosis
histoplasmosis
อัลตร้าซาวด์ตับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น